09feb

De cao-delegatie van de NBBU is de afgelopen tijd druk bezig geweest met de onderhandelingen voor een nieuw cao-akkoord voor de NBBU-cao voor Uitzendkrachten.

Per 1 januari 2023 zijn de volgende wijzigingen ingegaan:

Pensioenregeling per 1-1-2023

Allereerst de pensioenregeling die vanaf gewerkte week 9 verhoogd zal worden. Vanaf die week gaat het basispensioen namelijk van 2,6% naar 8%!

Inlenersbeloning

De inlenersbeloning was dit jaar al uitgebreid, maar dit jaar komt daar nog bij dat uitzendkrachten ook recht hebben op de vaste eindejaarsuitkering, indien deze van toepassing is.

Reiskosten per 01-01-2023

De reiskosten rijzen de pan uit, en ook daarvoor is iets verzonnen. Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhogen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 gaat de kilometervergoeding naar € 0,22 per kilometer.

Fases

Per 2 januari 2023 gelden de weken waarin de uitzendkracht betaalde vakantie opneemt óók als gewerkte weken. Dit heeft bijvoorbeeld effect op wanneer een uitzendkracht van fase A naar fase B gaat. Hoe dit precies zit zullen we hieronder even uitleggen:

Wijzigingen in het fase systeem

Allereerst is het belangrijk te vermelden dat het fasesysteem vorig jaar volledig op de schop is gegaan. Wanneer uitzendkrachten voor dezelfde opdrachtgever blijven werken zullen ze 3 fases doorlopen. Deze fases worden vaak fase A, B en C of fase 1-2, 3 en 4 genoemd. De wijzigingen die zijn doorgevoerd hebben enkel betrekking op de fases A (1-2) en B(3). De laatste fase is hetzelfde gebleven als voorgaande jaren.

De eerste fase duurde eerst 78 hele gewerkte wegen. In de nieuwe CAO is dat veranderd naar 52 gewerkte weken, precies een jaar dus. Uitzendkrachten die voor 3 januari 2022 zijn begonnen moeten wel nog die 78 weken werken in de eerste fase. Wanneer ze op 2 januari 2023 wel al 52 weken hadden gewerkt dan mochten ze meteen door naar de volgende fase.

In de oude cao tellen weken waarin een uitzendkracht betaalde vakantie opneemt niet mee voor fase A/1-2. Vanaf 2 januari 2023 tellen ook deze weken mee voor het totale aantal gewerkte weken.

Tijdens de tweede fase kon een uitzendkracht eerst maximaal 6 contracten in 4 jaar krijgen. Dat is ingekort naar 6 contracten in 3 jaar. Ook hier is sprake van een overgangsregeling. Uitzendkrachten die voor 3 januari 2022 zijn begonnen, kunnen nog volgens de oude cao 6 contracten in 4 jaar krijgen. Als ze op 2 januari 2023 al 3 jaar in fase B zitten, gaan ze gelijk door naar fase C.

De belangrijkste veranderingen zijn dus eigenlijk het aantal gewerkte weken in de eerste fase, en het maximale aantal contracten in de tweede fase.

Business Startup