09feb

Goed nieuws: TWindustrie is weer glansrijk geslaagd, voor het SNA-keurmerk: NEN 4400-1!

Deze audit wordt ieder halfjaar gehouden om te controleren of de (personeel) administratie in orde is. Dit keurmerk heeft TWindustrie al sinds de oprichting in 2012.

Voor de inleners- en ketenaansprakelijkheid is het voor bedrijven verstandig te kiezen voor een uitzendbureau dat gecertificeerd is volgens de NEN 4400 norm. 

NEN 4400 en SNA-keurmerk, wat is het eigenlijk?

De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde uitzenders en (onder)aannemers van werk. De norm focust op een correcte afdracht van belastingen en sociale premies. Daarnaast kijkt de norm of (buitenlandse) medewerkers in Nederland mogen werken. Doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op naheffingen en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties

Op basis van de huidige wetgeving lopen inleners het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener niet zijn voldaan.

Met het behalen van een NEN-4400 certificaat ontvangt u een SNA-keurmerk
Het SNA keurmerk is speciaal ontwikkeld voor de uitzendsector en aannemers van werk, om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken.

Methode van toetsing

Risico’s worden beperkt door periodieke controles uit te voeren bij het bedrijf dat het keurmerk heeft.

Bij de NEN 4400 inspectie controleert de inspecteur onder andere:

  1. De juridische vorm van uw onderneming
  2. De personeelsadministratie: ID-bewijzen, buitenlandse werknemers, arbeidsovereenkomsten, personeelsmutaties
  3. Uren- en verlofregistratie
  4. Loonadministratie
  5. Aangifte administratie
  6. Financiële administratie: tijdige en juiste afdracht loonheffingen en omzetbelasting
  7. Uitbesteding van werk aan onderaannemers gerelateerd aan de NEN 4400-1 normen
  8. Check of er een procedure is voor het toepassen van Cao-lonen.

Het keurmerk spoort een uitzendbureau aan om wet- en regelgeving na te leven en verbetert de kwaliteit van de administratie. Door alleen te werken met uitzendbureaus met het SNA-keurmerk beperk je je risico’s.Doordat we zijn gecertificeerd weten onze opdrachtgevers dat wij ons werk doen en dat we een betrouwbare partner zijn.

Zo beperk je het risico als inlener

Het keurmerk spoort een uitzendbureau aan om wet- en regelgeving na te leven en verbetert de kwaliteit van de administratie. Door alleen te werken met uitzendbureaus met het SNA-keurmerk beperk je je risico’s.